Den siste atenaren

Rydberg, Viktor / Gutenberg Edition