Krigskorrespondenter och andra lögnare

Strömberg, Sigge / Gutenberg Edition