As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1883-06)

/ Gutenberg Edition