As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1878-02/05)

/ Gutenberg Edition