Een reis naar de Philippijnen

Montano, Joseph / Gutenberg Edition