As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1882-06/07)

/ Gutenberg Edition