Carl Wilhelm Scheele ett minnesblad på hundrade årsdagen af hans död

Cleve, P. T. (Per Teodor) / Gutenberg Edition