As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1882-11/12)

/ Gutenberg Edition