As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1873-03/04)

/ Gutenberg Edition