As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1873-10/11)

/ Gutenberg Edition