Elämän hawainnoita IV: Kontti=Anna; Ruoti=ukko

Päivärinta, Pietari / Gutenberg Edition