Elämän hawainnoita VI: Rakkauden suurin uhri; Sortunut; Olkkos=Kaisa

Päivärinta, Pietari / Gutenberg Edition