Elämän hawainnoita VIII: Rauta=waimoja; Sokea; Kuihtunut wesa

Päivärinta, Pietari / Gutenberg Edition