Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas

Mabini, Apolinario / Gutenberg Edition