Ang Singsing nang Dalagang Marmol

Reyes y Florentino, Isabelo de los / Gutenberg Edition