Jutelmia läheltä ja kaukaa II: Salojärwen kukkanen

Hannikainen, Pietari / Gutenberg Edition