As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1877-01/02)

/ Gutenberg Edition