As Farpas: Chronica Mensal da Politica, das Letras e dos Costumes (1877-05/06)

/ Gutenberg Edition