Ιστορίαι Ηροδότου, Τόμος 1

Herodotus / Gutenberg Edition