Ιστορίαι Ηροδότου, Τόμος 2

Herodotus / Gutenberg Edition