Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Α

Trikoupis, Spyridon / Gutenberg Edition