De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren.

Beekman, Anton Albert / Gutenberg Edition