Bez przewodnika

Niewiadomska, Cecylia / Gutenberg Edition