Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Β

Trikoupis, Spyridon / Gutenberg Edition