Μαλβίνα: Ρωμαντικό Μυθιστόρημα του 18ου αιώνος

Cottin, Madame (Sophie) / Gutenberg Edition