Een vriendelijke morgenstond

Nieritz, Gustav / Gutenberg Edition