Nederlandsch handboek voor roeisport

Rijcken, Frans Eduard Pels / Gutenberg Edition