Wat is het dat eene zondaar zaligmaakt?

Philpot, Joseph Charles / Gutenberg Edition