Ο Ψυχάρης και το έργο του

Floris, Kostas / Gutenberg Edition