Οιδίπους επί Κολωνώ

Sophocles / Gutenberg Edition