Κύρου Ανάβασις Τόμος 1

Xenophon / Gutenberg Edition