Κύρου Ανάβασις Τόμος 2

Xenophon / Gutenberg Edition