Τα ανέκδοτα του Βασιλέως Γεωργίου Α

/ Gutenberg Edition