Thomas Paine, The Apostle of Liberty

Remsburg, John Eleazer / Gutenberg Edition