Aikamme kuvia I-III

Alkio, Santeri / Gutenberg Edition