Διονυσίου Σολωμού - Άπαντα τα Ευρισκόμενα

Solomos, Dionysios / Gutenberg Edition