De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indie

Netscher, Adriaan David van der Gon / Gutenberg Edition