Οι χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης

Palamas, Kostes / Gutenberg Edition