Ύμνος εις την Αθηνά

Palamas, Kostes / Gutenberg Edition