Johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa

Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari / Gutenberg Edition