Παραμύθι χωρίς όνομα

Delta, Penelope S. / Gutenberg Edition