Het Eiland Wieringen en Zijne Bewoners

Allan, Francis / Gutenberg Edition