Het Eiland Texel en Zijne Bewoners

Allan, Francis / Gutenberg Edition