Vinovata li ona?

Писемский, Алексей Феофилактович / IQPS