Dopolnitel'nye voprosy k lichnym kartam statisticheskoj perepisi, predlagaemye Antoshej Chekhonte

Чехов, Антон Павлович / IQPS