O, zhenshchiny, zhenshchiny!..

Чехов, Антон Павлович / IQPS