Vechernee razmyshlenie o Bozhiem velichestve pri sluchae velikogo severnogo sijanija

Ломоносов, Михаил Васильевич / IQPS