Neskol'ko myslej o sovremennom znachenii russkogo dvorjanstva

Тургенев, Иван Сергеевич / IQPS