Osip Senkovskij. Ego zhizn' i literaturnaja dejatel'nost' v svjazi s istoriej sovremennoj emu zhurnalistiki

Соловьев-Андреевич, Евгений Андреевич / IQPS