Vechnye sputniki. Portrety iz vsemirnoj literatury. D. S. Merezhkovskij. Spb., 1897 g.

Скабичевский, Александр Михайлович / IQPS